ΑΡΧΙΚΗ

Ilias Sarakasidis - Sculptor

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Αναδημιουργία αρχαιολογικών εκθεμάτων (αγαλμάτων, ανάγλυφων, προτομών) σε φυσικό μάρμαρο, με απόλυτη πιστότητα. Μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε τρισδιάστατο αντικείμενο δικιάς σας σχεδίασης και επιλογής, σε φυσικό μάρμαρο.

Κομμάτι από Ελλάδα

ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ

Μέχρι σήμερα υπήρχε μια μόνο δυνατότητα για την κατασκευή ενός μουσειακού αντιγράφου: η χύτευση σε μπρούντζο, γύψο, κ.λ.π. Η σμίλευση ενός πιστού αντιγράφου σε ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, γιά τη δημιουργία απόλυτα πιστού αντιγράφου εθεωρείτο αδύνατη. Μετά από πολυετή έρευνα, επενδύοντας χρόνο και χρήμα αποκτήσαμε την ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ αναδημιουργίας μουσειακών εκθεμάτων σε ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ με την πρωτοφανή ακρίβεια ± 0,1 mm.

Η αναδημιουργία ενός μουσειακού εκθέματος

  1. γίνεται χειροποίητα, με απεριόριστη υπομονή, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια
  2. αγνοώντας τον παράγοντα χρόνο, όπως ακριβώς και ο αρχαίος γλύπτης
  3. στο ίδιο ακριβώς υλικό (Πεντελικό μάρμαρο) που χρησιμοποίησε και ο πρωταρχικός δημιουργός του
  4. χάρη σε μια καινοτομία που καθιστά το εγχείρημα εφικτό για πρώτη φορά παγκοσμίως
  5. ένα κομμάτι της Ιστορίας γεννιέται ξανά.
  6. έτσι ώστε η μόνη διαφορά από το πρωτότυπο να είναι η εποχή της δημιουργίας του
  7. ένα κομμάτι της Ιστορίας γεννιέται ξανά.

Στην Έκθεση μας, θα βρείτε ένα δείγμα των έργων που μπορούμε να αναπαράγουμε σε φυσικό μαρμαρο σκαλίζοντας το σημείο σημείο. Επίσης, έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε τα έργα μας, στο φυσικό λευκό χρώμα του μαρμάρου ή αν τα προτιμάτε με τεχνητή παλαίωση. Αν θέλετε κάποιο άλλο αρχαιοελληνικό έργο τέχνης (που δεν συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες μας) ή ακόμα και κάποιο από τα εξαιρετικής ομορφιάς και τεχνικής γλυπτά της αναγέννησης, μπορείτε να μας ενημερώσετε μεσώ e-mail, και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε απάντηση για τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης καθώς και την τιμή.

Η αγάπη μας για το μάρμαρο καθώς και η εμπειρία μας στην καλλιτεχνική επεξεργασία του μπορούν να φανούν χρήσιμες στην δουλειά των διακοσμητών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αρχιτεκτόνων. Επίσης στις gallery, museums stores και γενικά ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη. Ακόμα τα μικρά μας κομμάτια μπορούν να διατεθούν από ιδιωτικές εταιρίες, δημόσιους φορείς σαν δώρα.

HELLENIC MARBLE - A TRADITION SINCE ANTIQUITY
Ilias Sarakasidis - Sculptor
Representation of the way marble blocks were carried in ancient Greece.

It was in ancient Hellas that man first noticed the unique properties of marble. A natural ornamental stone that could be shaped to his needs so easily and keep its sparkling beauty forever. With an immense wealth of marble deposits and a long tradition in marble art, Hellas has been the oldest marble quarrying and process center in the world, always ranking among the first marble producing countries.

Marble quarrying in Hellas has never stopped since it started 3,000 years ago. Thus, marble has always been the dominating material for the construction and decoration of all the Hellenic monuments and important buildings since ancestry.

It was in the mid-6th century BC when the artist felt overwhelmed by the natural beauty of marble and put aside the other materials he had been used to work with. He knew that he had got the ideal means for the aesthetic perfection and realization of his architectural and sculptural concepts. The sculptor had found the material with the exquisite texture, the fine grain and the crystalline surface that could make his work life-like. The architect had got the building material that could fully satisfy all his design requirements and, also, retain its outstanding properties of strength, permanence and beauty. Therefore, the Hellenic marble, and especially the Hellenic white marble, abundant, of excellent quality and of wide variety became the material upon which there was written the ancient Hellenic civilization that deeply influenced the European culture and history.

The ancient marble quarrying had been intensive in the 6th and mainly in the 5th century BC at various Hellenic sites and especially in Penteli of Athens, on the Cyclades islands in the Aegean Sea, in Macedonia, on Thassos, etc. At most of these sites, nowadays the visitor can see the remains of the ancient quarries and trace the signs of the way that ancient people used to live and work.

The problems of marble quarrying, process, transport by sea and on land and the handling of huge marble blocks seem not to have been of any problems of the Ancient Hellenic craftsmen. They managed to perform all the operations from marble quarrying to installation at the best way to widespread the marble use everywhere.

×
PENTELICON MARBLE

Ilia Sarakasidis - SculptorIn the Penteli Mountain, north of Athens, there was developed another famous ancient quarrying center. The white Pentelicon marble, quarried here and known as “Marmo Pentelico” or “Marmo Greco Fino”, was used for a lot of the famous temples and sculptures in Athens and other ancient cities.

×
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Σαρακασίδης Ηλίας - Γλύπτης
Αναπαράσταση του πως μεταφερόταν όγκοι μαρμάρου στην αρχαία Ελλάδα.

Ήταν στην αρχαία Ελλάδα όταν ο άνθρωπος παρατήρησε για πρώτη φορά τις μοναδικές ιδιότητες του μαρμάρου. Μία φυσικά διακοσμημένη πέτρα που θα μπορούσε να διαμορφωθεί στις ανάγκες του με ευκολία και να κρατήσει την ξεχωριστή ομορφιά της για πάντα. Με τα τεράστια αποθέματα μαρμάρου και μια μακρά παράδοση στην τέχνη του, η Ελλάδα υπήρξε το αρχαιότερο κέντρο στον κόσμο σε εξόρυξη και επεξεργασία και πάντα κατατασσόταν μεταξύ των πρώτων χωρών που το παράγουν.

Η εξόρυξη του μαρμάρου στην Ελλάδα άρχισε πριν από 3.000 χρόνια και ποτέ δεν έχει σταματήσει από τότε. Έτσι, το μάρμαρο ήταν πάντα το υλικό που κυριαρχεί για την κατασκευή και τη διακόσμηση όλων των ελληνικών μνημείων και σημαντικών κτιρίων, από τα αρχαία χρόνια.

Ήταν στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., όταν ο καλλιτέχνης συγκλονισμένος από τη φυσική ομορφιά του μαρμάρου παραμέρισε όλα τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε, για να εργαστεί με αυτό. Ήξερε ότι είχε το πιο ιδεώδες μέσο για την αισθητική τελειότητα και την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής και γλυπτικής έννοιας. Ο γλύπτης είχε βρει το υλικό με την εξαίσια υφή και την κρυσταλλική επιφάνεια που θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του αέναη. Ο αρχιτέκτονας βρήκε στο μάρμαρο, το οικοδομικό υλικό που θα μπορούσε να ικανοποιήσει πλήρως όλες τις απαιτήσεις του όποιου σχεδίου του και επίσης, διατηρούσε εξαιρετικές ιδιότητες της αντοχής, τον διαρκή χαρακτήρα και την ομορφιά. Ως εκ τούτου, το Ελληνικό μάρμαρο, και ειδικά το Ελληνικό λευκό μάρμαρο, εμπλουτισμένο με άριστη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία έγινε το υλικό πάνω στο οποίο πάνω γράφτηκε ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός που με τη σειρά του, επηρέασε σε βάθος το Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και την ιστορία γενικά.

Τα αρχαία λατομεία μαρμάρου ήταν έντονα στον 6ο και κυρίως κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., σε διάφορες Ελληνικές περιοχές και ιδιαίτερα στην Πεντέλη της Αθήνας, στα νησιά των Κυκλάδων στο Αιγαίο Πέλαγος, στη Μακεδονία, στη Θάσο, κλπ. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές , στις μέρες μας ο επισκέπτης μπορεί να δει τα ερείπια των αρχαίων λατομείων να εντοπίσει τα σημεία του τρόπου που οι Αρχαίοι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν για να ζήσουν και να εργαστούν.

Η δυσκολία εξόρυξης του μαρμάρου, η διαδικασία, ο χειρισμός των τεράστιων όγκων, η θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αυτού, δεν φαίνεται να προβλημάτισαν ιδιαίτερα τους Αρχαίους Έλληνες τεχνίτες. Κατάφεραν να εκτελέσουν όλες τις εργασίες από την εξόρυξη του μαρμάρου μέχρι και την τοποθέτηση με τον καλύτερο τρόπο με αποτέλεσμα να διαδώσουν τη χρήση μαρμάρου παντού.

×
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

Ilia Sarakasidis - Sculptor

Στην Πεντέλη, βόρεια της Αθήνας, εκεί αναπτύχθηκε ένα άλλο πασίγνωστο αρχαίο λατομείο. Το λευκό πεντελικό μάρμαρο, εξορυσσόταν εδώ και ήταν γνωστό ως «Marmo Πεντελικό» ή «Marmo Γκρέκο Φίνο”. Χρησιμοποιήθηκε σε πολλά από τα διάσημα μνημία και γλυπτά στην Αθήνα και σε άλλες αρχαίες πόλεις.

 

×